Atrakcje

Klasztor Sercanów w Stopnicy

Odległość od Hotelu Mateo: 1,2 km

Więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasztor_sercanów_w_Stopnicy

Początki klasztoru w Stopnicy sięgają XVII wieku. Obiekt został wzniesiony w stylu barokowym. Klasztor wspierali finansowo i rzeczowo przedstawiciele wielu rodów szlacheckich. W ogrodzie klasztornym można podziwiać kapliczkę domkową, zbudowaną w 1658 roku w stylu barokowym. Od 1995 roku w jednym z korytarzy klasztornych można podziwiać wystawę zbiorów pochodzących głównie z działalności misyjnej.

Zobacz także

pasek w tle