Atrakcje

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stopnicy

Odległość od Hotelu Mateo: 0,5 km

Więcej informacji: https://www.diecezja.kielce.pl/parafie/stopnica-sw-piotra-i-pawla-app

Zabytkowy kościół parafii rzymsko-katolickiej. Pierwsze wzmianki o kościele pojawiają się już w 1103 roku. Kościół kilkukrotnie był niszczony – zarówno w trakcie wojen jak i wskutek pożarów. Jednak za każdym razem odbudowywano kościół, a obecna budowla została wzniesiona w latach 1946-1958. Podczas prac zrekonstruowano kościół do pierwotnej postaci z zachowaniem herbów województw polskich z czasów króla Kazimierza Wielkiego umieszczonych na zwornikach sklepień nad nawami.

Zobacz także

pasek w tle